Reduksjon i antall betalingsanmerkninger | Lånia.no 

Reduksjon i antall betalingsanmerkninger8.5.2017

Reduksjon i antall betalingsanmerkninger
Positiv reduksjon i antall betalingsanmerkninger

I desember 2015 sto 255.000 nordmenn oppført med betalingsanmerkninger. Nå har antallet sunket til 244.000, viser tall fra kredittbyrået Bisnode som E24 har fått.

Vi må tilbake til sommeren 2013 for å finne færre nordmenn som svartelistes etter mislighold av gjeld enn nå.

Bank2, som tilbyr refinansiering til folk i betalingstrøbbel, bekrefter den positive utviklingen.

– Det har skjedd noe det siste halvåret. Da har vi registrert at antall personer med betalingsanmerkninger har blitt lavere og lavere for hver måned, sier direktør Frode Ekeli.

At færre nordmenn stemples som dårlige betalere skjer uten at gjeldsbyrden har blitt noe lettere. Tvert imot: Vi skylder enda mer penger enn før.

Norske husholdninger hadde 3.110 milliarder kroner i samlet gjeld ved utgangen av mars, viser den ferske Kredittindikatoren fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Gjeldsberget har vokst seg 6,8 prosent høyere enn for tolv måneder siden, og gjeldsveksten har også blitt kraftigere den siste måneden, ifølge SSB-tallene.

Betalingsanmerkninger kan registreres 30 dager etter at det tas ut rettslige skritt som følge av at du ikke har gjort opp betalingskrav. I praksis fungerer slike anmerkninger som en advarsel til hele bank- og kredittbransjen om å ikke låne deg mer penger. Tidligere ble slike anmerkninger hengende ved deg i flere år når du først fikk dem, men slik er det ikke lengre: Så snart du innfrir hele kravet (med salær), skal også betalingsanmerkningen slettes.

Mediefokus

Ekeli sier han har merket en sterk økning i privatpersoner som kontakter banken hans for å refinansiere misligholdt gjeld. Han mener det viser at flere nordmenn ønsker å rydde opp i økonomien nå enn tidligere.

Men hvorfor?

Banksjefen synes det er vanskelig å finne én konkret forklaring, men tror økt mediedekning har bidratt. 

– Media har gjennomgående mye fokus på konsekvenser av betalingsanmerkninger, og vi lever i en tid preget av stor usikkerhet i jobbmarkedet. Kanskje nedturen gjør at vi er litt mer kritisk til overforbruk, sier han. 

E24 har gjennom en rekke artikler satt søkelys på økningen i forbrukslån i Norge, og vist frem hvor lett det er å få innvilget millioner av kroner i usikret gjeld hos kredittilbyderne.

Tilbake