Er forbrukslån serielån eller annuitetslån? | Lånia.no 

Generelt om forbrukslån

Er forbrukslån et serielån eller annuitetslån?

De aller fleste forbrukslån er annuitetslån. Et annuitetslån kjennetegnes ved at man betaler nøyaktig samme beløp hver betalingstermin (som oftest måned), og dette gjør det lettere for folk å vite hvor mye som skal betales hver måned. I begynnelsen vi rentene utgjøre stor del av terminbeløpet, og avdragene mindre. Dette er fordelaktig i forhold til at man får mye fradrag for renter i begynnelsen av låneperioden. Merk at dersom du har flytende rente på lånet, kan imidlertid dette terminbeløpet endre seg oppover eller nedover, alt ettersom hvordan bankens rente endrer seg. Alle renteendringer vil du bli opplyst om på forhånd.

Et serielån kjennetegnes ved at alle avdragene er like store, mens rentene blir lavere for hver måned siden rentegrunnlaget (hovedstolen) blir lavere.