Flytende eller fast rente på forbrukslån? | Lånia.no 

Lånekostnader

Har forbrukslån fast eller flytende rente?

De aller fleste forbrukslån har en flytende rente. Dette betyr at renten kan stige eller synke alt ettersom hvilken vei rentenivået i Norge går. Hvis banken tilbyr en fastrente, er renten fast i hele låneperioden. Dette gir forutsigbarhet siden du da vet nøyaktig hvilket beløp du skal betale til banken så lenge du nedbetaler lånet.