Forskjell på nominell og effektiv rente | Lånia.no 

Lånekostnader

Hva er forskjellen mellom nominell og effektiv rente?

Den nominelle renten er den rentesatsen banken bruker til å regne ut hvilke rentekostnader lånet har per måned. Effektiv rente, også kalt internrente brukes til å regne ut hva lånet faktisk koster deg i prosent. Da regner man med andre ord rentene og gebyrene til lånet, og tar også hensyn til når betalingene skjer. Jo oftere du betaler renter og avdrag, desto høyere blir den effektive renten. Du kan finne den effektive renten ved å bruke denne rentekalutatoren. Husk at når du bruker slike lånekalkulatorer, må du selv forutsette hvilken nominell rente banken vil gi deg. Vanligvis er denne mellom 10,0 – 22,0 prosent, alt ettersom hvor mye du tjener, og hvor mye gjeld du har fra før av.