Fradrag for renter og gebyrer på lån | Lånia.no 

Lånekostnader

Kan man få fradrag for rentekostnadene på selvangivelsen?

Ja, rentekostnader og gebyrer kan du trekke fra på selvangivelsen din. Dette medfører at du må betale mindre i skatt. For eksempel hvis du har 10.000 kr. i renteutgifter og gebyrer hos en bank, vil dette redusere din skattbare inntekt på selvangivelsen med 10.000 kr, som gjør at skattegrunnlaget blir lavere, og du sparer altså 2.800 kr i skatt (28 % av lånekostnadene). Med høyere rente- og lånekostnader kan du trekke fra enda mer. Dette var kun et eksempel. Banken vil automatisk opplyse om dette beløpet til Skatteetaten, slik at det eneste du må gjøre, er å sjekke at beløpet på selvangivelsen stemmer med årsoppgaven som du mottar av banken i januar eller februar.